Nemessányi család története
Családi címer A családi címer
Nemessányi Sámuel Félix
Nemessányi
Sámuel Félix hegedûépítõ mester

1837-1881
Eperjesen született.
Mestere a Csehországban élő Johannes Zach volt.
Budapesten J. B.Schweitzer mûhelyében dolgozott.
Hegedûi világszerte ismertek, néhányat Stradivári-ként tartanak számon.

A Szepességben élõ Nemessányi családnak III. Endre király adományozott nemességet az 1300. július 2-án kelt ún. "Leleszi oklevél" tanúsága szerint. 
Az általunk ismert címer Nemessányi Mihály (+1694) nevéhez fûzõdik, aki néhány társával hordóba rejtõzve kikémlelte a törökök táborát; ennek eredménye lett az 1667-es nyertes csata a törökök ellen. A címerpajzs kék mezõjében három rózsa és egy csillag, tetején, ötágú koronán fehér unikornis (egyszarvú) ágaskodik. 
Nemessányi Bálint (+1706) ezidõtájt kuruc diplomata volt, Thököly Imre bizalmasa (állítólag ifjúkorában nevelõje). A felvidéki fejedelemség követeként mûködött Lengyel- és Franciaországban. Thökölyt 1691-ben elkísérte a török számûzetésbe, majd amnesztiát kapott és hazatért. 1705-ben a szécsényi országgyûlésen Sáros vármegye egyik képviselõje volt. 
Nemessányi András részt vett a jakobinus-összeesküvésben. Neve a Martinovics-fán is szerepel. 1795-ben õ is a vádlottak padján állt, de fiatal korára való tekintettel nem ítélték el. 
Nemessányi Károly a híres eperjesi evangélikus kollégiumban többek között Pulszky Ferenc prefektusa volt, késõbb mint ügyvéd mûködött. 1827-28-ban õ szervezte meg Eperjesen az Ifjúsági Magyar könyvtárat és a Magyar Társaságot. E fiatalok közül sokan részt vettek, sõt vezetõ szerepet vállaltak az 1848-as forradalom elõkészítésében. 
Nemessányi Sámuel Félix (1837-1881) neve a zenemûvészetben világhírûvé lett. 

 • Nemessanyi László hangszerkészítõ, zenész.
 • Nemessányi Klára, festõrestaurátor.
 • Nemessányi Éva, énektanár.
 • Dr. Nemessányi Mária, orvos.
 • Nemessányi Adrienn, tanítónő.
 • Nemessányi Gyöngyi, Szekszárd, tanár, grafikus.
 • Nemessányi Gyöngyi, tanuló.
 • Nemesányi Vilma (Macus), Szeged.
 • Madelene Nemessányi, Paris.
 • Nemessányi Zsuzsa, Szeged, pénztáros.
 • Nemessányi Tamás ( Kotta), marketing manager.
 • Id. Nemessányi Zoltán, nyugdíjas orvos.
 • Nemessányi Judit, Vadász Sándor manager
 • László Roland, manager.
 • Tereza Nemessanyi, New York.

Ide várok minden Nemessányit, akit ismerek, akit nem, mert szeretném, ha minél többen szerepelnénk ezen a weboldalon !!!Ide várok minden Nemessányit, akit ismerek, akit nem, mert szeretném, ha minél többen szerepelnénk ezen a weboldalon !!!